Het feit dat alcoholisme minder voorkomt bij Aziaten dan bij de blanke bevolking, wekte het vermoeden van een genetische oorsprong en was de aanzet tot de eerste onderzoeken naar mogelijke genetische factoren.

Uit deze eerste onderzoeken blijkt dat de afbraak van alcohol of het alcoholmetabolisme verschilt van mens tot mens en dat deze verschillen het duidelijkst waarneembaar zijn bij bepaalde etnische groepen

Zo blijken Aziaten vaker bepaalde enzymvarianten (ADH en ALDH) voor de afbraak van ethanol te hebben, waardoor zij alcohol anders metaboliseren dan de rest van de bevolking.

Top

New webinar!

Yess! A new webinar is available again. Have you always wanted to know exactly how that works Suger Cravings? We answer your questions! You can do it free view through our website.