Het feit dat alcoholisme minder voorkomt bij Aziaten dan bij de blanke bevolking, wekte het vermoeden van een genetische oorsprong en was de aanzet tot de eerste onderzoeken naar mogelijke genetische factoren.

Uit deze eerste onderzoeken blijkt dat de afbraak van alcohol of het alcoholmetabolisme verschilt van mens tot mens en dat deze verschillen het duidelijkst waarneembaar zijn bij bepaalde etnische groepen

Zo blijken Aziaten vaker bepaalde enzymvarianten (ADH en ALDH) voor de afbraak van ethanol te hebben, waardoor zij alcohol anders metaboliseren dan de rest van de bevolking.

Superiore

Nuovo webinar!

Si! È nuovamente disponibile un nuovo webinar. Hai sempre desiderato sapere esattamente come funziona Suger Cravings? Rispondiamo alle tue domande! Puoi farlo gratuito visualizzare attraverso il nostro sito web.