We nemen je mee achter de schermen van jouw DNA test zodat je hem zelf perfect kunt analyseren en je nieuwe voedings-en leefstijl kunt starten.

 

Bij elke snp zal je zien dat je groen – oranje of rood scoort.

Groen betekent dat je hierop goed scoort, oranje minder en rood helemaal niet.

We vertrekken vanuit de samenvatting op pagina 4 maar er wordt over elke snp meer gezegd op de volledige genetische resultaten op pagina 7-8-9.

 

We nodigen je ook uit om pagina 3 van het patienten rapport ook goed te lezen.

Over alles vind je nog meer uitleg in het doktersrapport.

 

Ook willen we erop duiden dat dit nog steeds een computer model is en dat onze orthomoleculaire- functionele visie iets meer biochemisch getint is. Wij gaan dus uit van de basis zoals in ons lifestyle leerplatform uitgelegd wat niet altijd strookt met de ‘klassieke’ dieetleer.

Hoofzakelijk omdat de basis streeft naar een goed darmmicrobioom (darmhuishouding).

Dit is namelijk een van de belangrijkste factoren die je genen de juiste richting uitstuurt.

 

Soms zul je moeilijke termen of namen van genen zien staan – dit is voor wie wat meer en diepgaande uitleg wenst. Eronder staat steeds de uitleg in mensentermen .

Superiore

Nuovo webinar!

Si! È nuovamente disponibile un nuovo webinar. Hai sempre desiderato sapere esattamente come funziona Suger Cravings? Rispondiamo alle tue domande! Puoi farlo gratuito visualizzare attraverso il nostro sito web.