Zoeken
  • Els

Avocatin-B, een specifiek vetzuur uit avocado, beschermt tegen overgewicht

Avocatin-B, een verzamelnaam voor vetzuren zoals avocadene en avocadyne, is te vinden in avocado’s. Deze vetzuren ijken te beschermen tegen overgewicht en diabetes. In een gemiddelde avocado zit ongeveer 12 milligram avocadene en avocadyne in vrije vorm.

Avocatine-B wordt al enkele jaren onderzocht, met het oog op het op de markt brengen als voedingssupplement. Onderzoekers beschreven recent al hoe avocatine-B in de mitochondria van leukemiecellen de verbranding van vetten saboteert. Als gevolg daarvan produceren de mitochondria zoveel vrije radicalen laat waardoor de leukemiecellen afsterven.

In 2019 publiceerden Canadese onderzoekers een serie dierstudies waarin het anti-diabeteseffect van avocatine-B in kaart wordt gebracht.

De onderzoekers mestten een groep muizen gedurende 13 weken vet met calorierijk voer en extra vetten. Na week 8 verdeelden de onderzoekers de vetgemeste muizen nog eens in twee groepen. De dieren in de ene groep kregen gedurende 5 weken twee keer per week oraal een placebo toegediend. De dieren in de tweede groep kregen twee keer per week een orale dosis avocatine-B.

Mocht je dit onderzoek doortrekken naar mensen, dan had men twee keer per week een dosis van 600-800 milligram avocatine-B gekregen.

Het supplement avocatine-B remde de groei van de vetmassa een beetje af. Nog duidelijker was het effect op de insulineresistentie: avocatine-B voorkwam dit.

De Canadezen beschrijven ook nog een kleine humane studie. Die was bedoeld om de veiligheid van avocatine-B-suppletie aan te tonen. Hoewel de proefpersonen slank waren, zagen de onderzoekers toch een - niet significante - trend dat suppletie het lichaamsgewicht verlaagde.

De theorie achter de werking van avocatine- B is dat overgewicht of obesitas ontstaat doordat de mitochondria meer vetzuren gaan verbranden dan ze aankunnen. De oxidatie gaat onvolledig verlopen, en er komen toxische verbindingen vrij, welke de cel ongevoelig maken voor insuline. Ze remmen eveneens de spieropbouw en doden zelfs de insulineproducerende cellen in de pancreas.

In experimenten met cellen in reageerbuizen konden de onderzoekers aantonen dat avocatin-B die processen afremt.Nawaz Ahmed , Richard W Smith . Analytical Method To Detect and Quantify Avocatin B in Hass Avocado Seed and Pulp Matter. J Nat Prod. 2018;81(4):818-24. 2018 Apr 27;81(4):818-824. doi: 10.1021/acs.jnatprod.7b00914. Epub 2018 Mar 22.

Eric A. Lee. Targeting Mitochondria with Avocatin B Induces Selective Leukemia Cell Death. Cancer Research. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-14-2676 Published June 2015

25 keer bekeken
  • Instagram

© 2019 By Revive Coaching

  • Instagram