Zoeken
  • Els

De biochemie van angst

Serotonine- en melatoninedeficiëntie lijkt de gevoeligheid voor angst te verhogen. Sommige metabolieten van de serotoninevoorloper tryptofaan fungeren als NMDA-agonisten of -antagonisten. NMDA is een eiwit dat het stress-systeem in het zenuwstelsel activeert. Tryptofaan kan, onder langdurige stress en ontsteking, omgezet worden in kynurenine in plaats van serotonine: de tryptofaanshunt. Dan ligt de weg open naar dominantie van NMDA-agonisten, en dus ook naar angststoornissen.


Het is interessant om eens nader te kijken naar de factoren die aanzetten tot de tryptofaanshunt en hoe je de daaraan gekoppelde overmaat aan NMDA kunt moduleren. Deze inkijk brengt ons belangrijke inzichten die de weg openen naar nieuwe therapievormen om angststoornissen integraal te benaderen.


Het overgrote deel van het beschikbare tryptofaan wordt gemetaboliseerd via de kynurenineroute en vormt bepaalde tryptofaankatabolieten. Het zijn deze katabolieten en tevens NMDA-agonisten die in belangrijke mate bijdragen aan het ontstaan van angst. Veel op deze route geproduceerde katabolieten zijn kynurenines, in de lever gemaakt uit tryptofaan door het enzym 2,3-dioxygenase (TDO).3 Maar kynurenines worden ook gemaakt uit een ander enzym: indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO).

Zowel TDO enzymen als IDO enzymen synthetiseren dus kynurenines uit tryptofaan, zij het elk op een andere manier.


TDO enzymen die kynurenine aanmaken bevinden zich in de lever. TDO’s worden meestal geactiveerd door tryptofaan zelf, maar het kan ook door glucocorticoïden zoals cortisol. Stressreductie is dus een belangrijke maatregel voor het terugdringen van een overactivatie van het TDO-enzym.IDO enzymen vormen eveneens kynurenine en worden voornamelijk verdeeld in hersenen, bloed, milt, nieren en longen.


IDO enzymen worden teruggevonden in astrocyten, microglia, endotheelcellen en macrofagen. Ze worden overwegend geactiveerd door pro-inflammatoire cytokines die op hun beurt geïnduceerd zijn door stress of ontsteking. Terugdringen van chronische ontstekingen is hier cruciaal voor het remmen van het IDO-enzym.


Natuurlijk IDO-remmers zijn bijvoorbeeld curcumine, berberine, resveratrol en quercetine.
13 keer bekeken
  • Instagram

© 2019 By Revive Coaching

  • Instagram