Zoeken
  • Els

Kan melatonine een rol spelen in de verzwakking van COVID-19?

Bijgewerkt: mrt 31

Er zijn significante gegevens die aantonen dat melatonine de gevolgen van virusgerelateerde aandoeningen beperkt en waarschijnlijk ook gunstig is in het licht van COVID-19. Melatonine is zeer gekend voor de behandeling van slaapstoornissen, maar eveneens in de context van atherosclerose, luchtwegaandoeningen en virale infecties.


Werkingsmechanismen van melatonine Overmatige ontsteking, vrije radicalenvorming en een storm aan ontstekingsstoffen dragen zeer waarschijnlijk bij aan de ernstige gevolgen van COVID-19. Dit leidt naar acuut longletsel en vaak de dood. Melatonine, een bekend ontstekingsremmend en anti-oxidatief molecuul, kan hier een beschermende rol in vervullen. Melatonine heeft een indirecte antivirale werking en heeft immuunversterkende eigenschappen. Het is effectief door de doorlaatbaarheid van bloedvaten te verminderen en de slaapkwaliteit te verbeteren, wat eveneens gunstig kan zijn voor betere klinische resultaten bij COVID-19-patiënten. Melatonine vervult zijn rol als vrije radicalenvanger. Dit door enerzijds up-regulatie van anti-oxidatieve enzymen zoals Superoxide dismutase (SOD), en anderzijds down-regulatie van pro-oxidatieve enzymen.

Er zijn intussen dierstudies en virale modellen voorhanden waarin aangetoond wordt hoe melatonine virale infecties onderdrukt. Uitgebreide studies waar melatonine werd gebruikt om pasgeboren zuigelingen met ademnood te behandelen, toont de antioxidatieve en ontstekingsremmende werking van melatonine in de long duidelijk aan. Het is dus waarschijnlijk dat de toepassing van melatonine gunstig kan zijn bij het beheersen van de ontsteking en oxidatie in met coronavirus geïnfecteerde patiënten.


Melatonine gaat ontsporing van het immuunsysteem tegen Melatonine oefent modulerende effecten uit op het immuunsysteem en verbetert de immuunrespons. Dit onder meer door de rijping van natural killercellen, T- en B-lymfocyten, granulocyten en monocyten in zowel beenmerg als andere weefsels te verbeteren.

Specifieke ontstekingsbevorderende eiwitten, zogenaamde inflammasomen, maken eveneens deel uit van het aangeboren immuunrespons tijdens een longinfectie. Het zo goed als bekendste Inflammasoom NLRP3 is gecorreleerd aan virale longziekten. In een muizenexperiment zag men een door melatonine beschermend effect op het hoogtepunt van de infectie, door onderdrukking van NLRP3. Rapporten geven aan dat de toepassing van melatonine de septische shock via de NLRP3-route kan minderen.


Studies Hoewel er tot nog toe geen melding is gemaakt van het gebruik van melatonine bij COVID-19-patiënten, zag men veelbelovende resultaten bij proefpersonen met andere ziektebeelden waar er sprake is van een verhoogd ontstekingsniveau. 1. In een gerandomiseerde gecontroleerde studie veroorzaakte een orale inname van 6 mg/dag melatonine gedurende acht weken een significante verlaging van ontstekingsmarkers in serumconcentraties bij patiënten met diabetes en parodontitis.

2. In een ander onderzoek met patiënten die leden aan ernstige multiple sclerose, bevorderde oraal 25 mg/dag melatonine gedurende zes maanden significante verlaging van ontstekingsmarkers in serumconcentraties. 3. Een recente meta-analyse van in totaal 22 gerandomiseerde gecontroleerde studies suggereerde dat een aanvullend gebruik van melatonine geassocieerd is met een significante verlaging van het ontstekingscytokines zoals TNF-α- en IL-6 .

Dit suggereert dat het gebruik van melatonine de niveaus van circulerende cytokines effectief kan verlagen en mogelijk ook de pro-inflammatoire cytokinespiegels bij COVID-19-patiënten kan verlagen.


Gebruiksveiligheid

Het gebruik van melatonine bij mensen is over het algemeen zeer veilig, ook in hogere dosissen. In klinische onderzoeken tonen dosissen van 3 mg, 6 mg en 10 mg orale inname geen bijwerkingen.

Zelfs wanneer melatonine gedurende een maand aan mensen werd gegeven in een dosis van 1 g/d, worden geen bijwerkingen opgetekend.

Het effect ervan bij toediening aan COVID-19-patiënten moet nog zorgvuldig worden gecontroleerd, ondanks het zeer hoge veiligheidsprofiel van melatonine.


ref RuiZhanga , XuebinWanga et al.Life sciences. COVID-19: Melatonin as a potential adjuvant treatment. Available online 23 March 2020, 117583


G. Mistraletti, M. Umbrello, G. Sabbatini, S. Miori, M. Taverna, B. Cerri, E.S. Mantovani, P. Formenti, P. Spanu, A. D'Agostino, S. Salini, A. Morabito, F. Fraschini, R.J. Reiter, G. IapichinoMelatonin reduces the need for sedation in ICU patients: a randomized controlled trial Minerva Anestesiol., 81 (2015), pp. 1298-1310 S.R. Lewis, M.W. Pritchard, O.J. Schofield-Robinson, P. Alderson, A.F. SmithMelatonin for the promotion of sleep in adults in the intensive care unit The Cochrane Database of Syst. Rev., 5 (2018), p. CD012455, L.P.H. Andersen, I. Gogenur, J. Rosenberg, R.J. ReiterThe safety of melatonin in humans Clin. Drug Investig., 36 (2016), pp. 169-175, R.S. Bourne, G.H. Mills, C. MinelliMelatonin therapy to improve nocturnal sleep in critically ill patients: encouraging results from a small randomised controlled trial Crit. Care (London, England)., 12 (2008), p. R52 G. Mistraletti, G. Sabbatini, M. Taverna, M.A. Figini, M. Umbrello, P. Magni, M. Ruscica, E. Dozio, R. Esposti, G. DeMartini, F. Fraschini, R. Rezzani, R.J. Reiter, G. IapichinoPharmacokinetics of orally administered melatonin in critically ill patients J. Pineal Res., 48 (2010), pp. 142-147

79 keer bekeken
  • Instagram

© 2019 By Revive Coaching

  • Instagram