Het feit dat alcoholisme minder voorkomt bij Aziaten dan bij de blanke bevolking, wekte het vermoeden van een genetische oorsprong en was de aanzet tot de eerste onderzoeken naar mogelijke genetische factoren.

Uit deze eerste onderzoeken blijkt dat de afbraak van alcohol of het alcoholmetabolisme verschilt van mens tot mens en dat deze verschillen het duidelijkst waarneembaar zijn bij bepaalde etnische groepen

Zo blijken Aziaten vaker bepaalde enzymvarianten (ADH en ALDH) voor de afbraak van ethanol te hebben, waardoor zij alcohol anders metaboliseren dan de rest van de bevolking.

Top

Nieuwe webinar!

Yess! Er is weer een nieuw webinar beschikbaar. Wou je altijd al weten hoe dat nu juist zit met die Suger Cravings? Wij beantwoorden jouw vragen! Je kan het gratis bekijken via onze website.